Thiết kế website

Download hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý bán hàng

 
  • Stt
  • Tên
  • Mô tả
  • Tải về
1 Hướng dẫn Quản lý nhân sự - Cấu hình hệ thống - PMQL Quầy thuốc Hướng dẫn Quản lý nhân sự - Cấu hình hệ thống - PMQL Quầy thuốc
2 Giới thiệu tổng quan về phần mềm Quản lý quầy thuốc Toàn Thắng Software Giới thiệu tổng quan về phần mềm Quản lý quầy thuốc Toàn Thắng Software
3 Hướng dẫn bán hàng và Quản lý bán hàng Hướng dẫn bán hàng và Quản lý bán hàng trên phần mềm [QUản lý quầy thuốc] Hướng dẫn việc sử dụng các công cụ : [Hóa đơn bán hàng] - [Quản lý bán hàng] - [Thống kê doanh thu] - [Thống kê mặt hàng bán] - [Chi tiết hoạt động của cửa hàng] - [Tổng hợp kết quả kinh doanh]