Chi tiết sản phẩm

Phần mềm quản lý hiệu thuốc
 Quản lý hiệu thuốc theo chuẩn GPP

+ Quản lý thuốc theo hạn sử dụng, theo lô

+ Quản lý theo toa

+ Quản lý hoạt chất

+ Quản lý xuất nhập tồn kho

+ Quản lý bán hàng

+ Theo dõi công nợ khách hàng

+ Theo dõi công nợ nhà cung cấp

Sản phẩm cùng loại
Thiết kế website